Support op Maat
Jouw Virtual Assistant

Privacyverklaring 

Support op Maat, gevestigd aan Valetaweg 63, 1326 MC Almere, is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Support op Maat
Valetaweg 63, 1326 MC Almere
06 5432 8963
info@supportopmaat.nl
Registratienummer KVK: 75224402
BTW identificatienummer: NL002335222B65 
www.supportopmaat.nl

 Persoonsgegevens die ik verwerk

Support op Maat verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- bedrijfsnaam;
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- inloggegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

Waarom gebruik ik deze persoonsgegevens

-         zodat we contact kunnen hebben via e-mail of telefoon om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
-         je te informeren over eventuele wijzigingen van mijn dienstverlening;
-         het sturen van facturen;
-         om de wettelijk verplichte gegevens in te voeren bij mijn belastingaangifte.

Bewaartermijn van je gegevens

Support op Maat bewaart jouw gegevens alleen tijdens onze samenwerking. Loopt onze samenwerking ten einde, dan zal Support op Maat jouw gegevens verwijderen zodra ik deze niet meer nodig heb om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het delen van je persoonsgegevens met derden

Support op Maat verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Support op Maat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of- systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Support op Maat) tussen zit.

Cookies/links

Support op Maat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Support op Maat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Support op Maat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar ik van jou over beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@supportopmaat.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Support op Maat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe ik persoonsgegevens beveiligen

Support op Maat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@supportopmaat.nl